Lumilab Oy

Banner4

Kolmannen sukupolven LED-valaistus

Lumilab Oy:n mielestä LED-valaistuksessa on aika siirtyä kolmanteen sukupolveen. Mitä sillä tarkoitamme, pyrimme selittämään ohessa:

LED-valaisimien ensimmäinen sukupolvi

 • Eräänlainen pioneerisukupolvi, keskittyi ensimmäisten valkoista valoa tuottavien LED-komponenttien hyödyntämiseen valaisimissa
 • Käytti pääasiassa 5mm epoksilinssisiä läpijuotettavia LEDejä
 • Valonjako perustui useimmiten paraboliheijastimiin (tasku/otsalamput ja kohdevalot) tai useiden LED:ien suuntaamiseen eri suuntiin halutun valonjaon tuottamiseksi (katuvalot)
 • Tämä sukupolvi sisälsi valitettavan paljon suuria lupauksia ja harhaanjohtavaa markkinointia, mikä tänäkin päivänä vielä heijastuu ihmisten asenteissa LED-valaistusta kohtaan

LED-valaisimien toinen sukupolvi

 • Perustuu uusiin pintaladottaviin suurteholedeihin
 • Valonjako muodostetaan käyttäen LED-kohtaisia heijastinkaviteetteja tai linssejä ja/tai LED:ien suuntausta
 • Suurteholedien myötä valotehoa jo riittävästi yleis- ja katuvalaistukseenkin, ja tämä sukupolvi tuotti mm. ensimmäiset käyttökelpoiset katuvalaisimet
 • Ongelmana led-matriisin aiheuttama monivarjoisuus ja rasterikuviot valaistavalla pinnalla, sekä pistehäikäisy
 • Erityisesti pistemäisen häikäisyn vuoksi monet kokevat toisen sukupolven LED-valaisimet häiritsevinä tai ärsyttävinä. Myös Ranskassa tehdyn tutkimuksen mukaan pistehäikäisy on LED-valaisimissa erityisen haitallista
 • Edelleen toimva ratkaisu esim. kapeakeilaisissa kohdevalaisimissa eli ns. spottivalaisimissa, joihin ei yleensä katsota päin

LED-valaisimien kolmas sukupolvi

 • Tulee olemaan läpimurto yleis- ja katuvalaistuksessa
 • Hyödyntää uusia heijastinmateriaaleja, jotka sirottavat valoa hallitusti pienessä kulmassa
 • Valaisimen valonjakopinnalla tasainen luminanssi, pistehäikäisy poistuu kokonaan
 • Valaistavaan kohteeseen ei muodostu rasterikuvioita eikä monivarjoilmiötä
 • Valaisin ei näytä LED-matriisilta, vaan vain laadukkaasti valoa tuottavalta valaisimelta
 • Ihmisten kuva LED-valaisimesta muuttuu vähentäen huomattavasti muutosvastarintaa markkinoilla siirryttäessä LED-teknologiaan

 

LED-komponenttien pistehäikäisyn eliminoiminen hyötysuhteesta tinkimättä on ollut eräs Lumilab Oy:n valaisinsuunnittelun kulmakiviä alusta alkaen. Eurooppalaisten valaisinvalmistajien keskusjärjestö CELMA on julkaissut raportin, jossa se ottaa kantaa ranskalaiseen tutkimukseen LED-valaisimien häikäsystä. CELMA raportissaan suosittaa LED-valon tuottamista diffuusorin läpi tai erillisen heijastimen kautta - tai yleensä valaisimen rakenteen suunnittelua siten, että LED-komponenttien häikäisy ei missään kulmassa osu suoraan ihmisen silmään. Jokaiselle, joka on joskus katsonut päin linssioptiikalla varustettua tehokasta LED-valaisinta, tämä suunnittelulähtökohta tulisi olla ilmiselvä.

Lumilab Oy:n kolmannen sukupolven valaisimet tunnistat LEd-etuliitteestä, jossa "d" on kirjoitettu pienellä. Se tulee sanoista Lighting Enhanced

Attachments:
lumilab_ledgo_ledro_6_2011_fin.pdfLumilab Oy:n kolmannen sukupolven valaisinesite